Svensk gymnasielärling

Vill du läsa mer om vad lärling innebär?

Kontakt

Rektor: David Öjbrandt
Telefon: 0950 – 168 09
Epostdavid.ojbrandt@edu.lycksele.se


SYV: Jim Berglund
Telefon: 0950 – 168 86
Epost: jim.berglund@edu.lycksele.se

#Lärling på Tannbergsskolan

Lärling – en annan väg till Gymnasieexamen

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan går mer än hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan.

Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen på lärlingsutbildning som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram.

Lärling erbjuds på följande yrkesprogram

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Lärlingsutbildning har gett möjlighet till nya inriktningar

Inom varje program finns flera inriktningar. Lärling har gett nya möjligheter, exempelvis plåtslagare, murare, bagare etc.

Se respektive programs information för att se vilka möjligheter som finns.

Lärling väljs inför årskurs två

Lärling väljs företrädesvis inför årskurs två då eleven fått en chans att se, och i vissa fall även pröva på, lärling. Är du intresserad av ett speciellt lärlingsalternativ kontakta Tannbergsskolans Studie- och yrkesvägledare.

Gymnasial lärlingsanställning (GLA)

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i en ny anställningsform; tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning.

En lärlingsanställning är tidsbegränsad och kan inte fortsätta om utbildningskontraktet upphör. Däremot kan eleven fortsätta sin gymnasiala lärlingsutbildning även om anställningen upphör.

Anställningsformen regleras i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning.

På Tannbergsskolan finns idag möjlighet till lärlingsanställning på Industritekniska programmet, inriktning produkt och maskinteknik. 1-2 platser.

Svensk gymnasielärling

Vill du läsa mer om vad lärling innebär?

Kontakt

Rektor: David Öjbrandt
Telefon: 0950 – 168 09
Epostdavid.ojbrandt@edu.lycksele.se


SYV: Jim Berglund
Telefon: 0950 – 168 86
Epost: jim.berglund@edu.lycksele.se

Har du frågor kring lärlingskonceptet?