Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval

 

Här nedan hittar du information inför ditt gymnasieval till Tannbergsskolan.

  • Ordinarie valperiod 8 januari – 8 februari 2024.
  • Du får reda på din preliminära antagning i april.
  • ​Omvalsperiod 15 april – 15 maj 2024.
  • ​Du får reda på din slutliga antagning i slutet av juni.
  • Under Juli månad måste du svara på ditt antagningsbesked, alla måste svara.
  • Reservantagningen påbörjas i augusti.

Andra ansökningstider gäller till NIU – skidor. Läs mer under Specialidrotter eller kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Valperioder

Ordinarie valperiod 8 januari – 8 februari 2024. 
Den 8 januari till och med den 8 februari är sökwebben öppen för gymnasieval. Det är viktigt att du gör ditt val även om du inte är helt säker på vad du vill söka, du kan ändra dig i omvalsperioden.

– Omvalsperiod 15 april – 15 maj 2024.
Sökwebben är öppen för omval den 15 april till och med den 15 maj. Du kan då lägga till, ta bort eller rangordna om dina tidigare val. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du behöver vägledning. Ändringarna gör du på sökwebben, skriv sedan ut en ny kvittens, skriv under den och lämna till din studie- och yrkesvägledare så fort du är klar med ditt val

Så här söker du

Alla som är folkbokförda i Västerbottens län gör sitt gymnasieval till år 1 via sökwebben.

På sökwebben gör du alla dina val och ser även antagningsresultaten.

Går du redan på gymnasiet men vill söka om till annat program, kontakta din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp att ordna inloggningsuppgifter.

INLOGGNING TILL SÖKWEBBEN

Du får ditt lösenord av din studie- och yrkesvägledare i början av januari. Förvara lösenordet på ett säkert ställe, det behövs även för att se och svara på ditt antagningsbesked. Spara lösenordet hela antagningsperioden, fram till den 1 september.

Ange en mejladress i ansökan (inte skolmejlen), du kan då använda dig av länken Glömt lösenord och får då ditt lösenord till den angivna mejladressen. Tänk på att lägga in en mejladress som fungerar även efter skolavslutningen.

Om du vill kan du ändra ditt lösenord när du loggat in.

RANGORDNA DINA VAL

Om du söker mer än en studieväg ska du välja det du allra helst vill gå som val 1.

Blir du antagen på val 1 kommer du inte att bli prövad på något annat av dina val. Som val 2 anger du den studieväg du näst mest är intresserad av och fortsätter på samma sätt med resten av dina studievägsval.

Om du till exempel blir antagen på val nummer 2 kan du att stå som reserv till val nummer 1 (om du är behörig till det valet), men inte till lägre val nummer 3, 4, 5 osv.

INRIKTNING

Du kan i de flesta fall önska inriktning på de program du söker. Programmets inriktning startar oftast i årskurs 2. Även om du önskar inriktning i din ansökan kan du ändra dig senare när du börjat på skolan. Det finns ingen garanti att du får den inriktning du har önskat.

SPARA OCH SKRIV UT KVITTENSEN

När du är klar med dina val ska du skriva ut en kvittens, den är ditt kvitto på att ansökan är rätt. För att din ansökan ska vara giltig ska du sedan skriva under den och lämna den till din studie- och yrkesvägledare.

Välja specialidrott

På Tannbergsskolan erbjuder vi fyra specialidrotter som du kan utöva under din skoltid.

NIU – Skidor
LIU – Fotboll
LIU – Hockey
LIU – Ridning

Ansökan till våra LIU gör du samtidigt som ditt skolval genom att markera att du vill läsa Specialisering (Fotboll/Hockey/Ridning).

NIU har andra ansökningsperioder. Läs mer på vår hemsida: NIU – Skidor

Kan jag ändra mina val?

Du kan ändra dina val hur många gånger som helst under valperioden. Om du har lämnat in kvittensen och ändrar något i valen senare ska du skriva ut en ny kvittens. Lämna den nya underskrivna kvittensen till din studie- och yrkesvägledare.

Sen ansökan

Om din ansökan kommer in för sent, efter sista ansökningsdag i omvalsperioden, blir alla val sena och du hamnar sist i kön, även om du har högt meritvärde.

I vissa fall kan en sen ansökan behandlas som inkommen i tid. Till exempel om något inträffar efter omvalsperioden som gör att du inte skulle klara av din sökta utbildning. Om du tycker att din ansökan ska behandlas som om den hade kommit i tid behöver du skriva ett brev där du beskriver skälen till det. Bifoga eventuella intyg och skicka det till Gymnasieantagningen.

Vi skickar din ansökan vidare till styrelsen för de program du har sökt. De beslutar om din ansökan ska behandlas som sen eller som inkommen i tid.

Jag saknar betyg, vad kan jag göra?

Om du saknar betyg, kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen i Vindeln handlägger Västerbottens samtliga gymnasieansökningar. Hit kan du vända dig om du har frågor om antagningen. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Gymnasieantagningen.nu

Läs mer på: