Gymnasieskolans program

Vi erbjuder totalt 12 program. Av dessa är 5 stycken högskoleförberedande och 7 är yrkesförberedande.

Programmen är treåriga och har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Från samtliga av dessa program kan man få grundläggande behörighet till högskolor och universitet.

Högskoleförberedande program

› Ekonomiprogrammet

› Estetiska programmet

› Naturvetenskapliga programmet

› Samhällsvetenskapliga programmet

› Teknikprogrammet

Yrkesförberedande program

› Barn- och fritidsprogrammet

› Bygg- och anläggningsprogrammet

› El- och energiprogrammet

› Fordon- och transportprogrammet

› Industritekniska programmet

› Restaurang- och livsmedelsprogrammet

› Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program, har du rätt att gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika program. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Läs mer om våra introduktionsprogram på knappen nedan.

Idrottsgymnasium

Vill du utöva fotboll, hockey eller skidor under din gymnasietid? Här på Tannbergsskolan kan du göra det. Gå in på länkarna nedan för att läsa mer om respektive idrott.

Lärlingsprogram

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går mer än hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. 
Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen på lärlingsutbildning som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram.

Anpassad gymnasieskola

Vill du läsa mer om vad anpassad gymnasieskola innebär? Klicka in dig på länken nedan.