Skolverket

Vill du läsa mer om vad Fordons- och transportprogrammet är?

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Fordons- och transportprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 163 67
Epost: camilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Jim Berglund
Telefon: 0950 – 167 98
Epostjim.berglund@edu.lycksele.se

#Fordons- och transportprogrammet

Inriktningar: Personbilsteknik / Transport

Välkommen till Fordons- och transportprogrammet

Personbilsteknik

Transport

Är detta något för mig?

Fordons– och Transportprogrammet ger grundläggande yrkeskunskaper för service och underhåll av olika fordon eller fordonstransporter.

Du får både en allmän introduktion till programmets yrkesområden och möjlighet till specialisering.

Du lär dig om tunga och lätta fordon och om hur motorer och kraftöverföring fungerar. 

Eftersom fordon i allt större grad styrs av elektronik och nätverksteknik, ställs det stora krav på att du behärskar den avancerade tekniken.

I programmet ingår därför el- och teknikmoment.

Tanken är också att du ska få kunskaper inför verksamheter utomlands.

Utöver den traditionella tekniska kompetensen ställs krav på att du ska kunna arbeta självständigt och serviceinriktat med kundkontakter.

Därför är bl a entreprenörskap, ledarskap och problemlösning viktiga områden. Du får också diskutera miljö-frågor i samband med de olika yrkes-områdena.

År 1 läser du grundläggande fordonskurser samt gymnasiegemensamma ämnen.

Till år 2 och 3 väljer du utifrån ditt eget intresse en inriktning inom programmet samt en kombination av valbara kurser.

Vi erbjuder två inriktningar

Personbilsteknik

På inriktningen Personbilsteknik lär du dig diagnostik, service och reparation av personbilar och lätta transportfordon upp till 3.5 tons totalvikt.

I vårt utbud av diagnosmaterial kan nämnas VIDA (Volvo personvagnar), VCDS (VAG), ECI 2.0 (Bosch) och TECH 2 (Saab, GM).

Den teoretiska och praktiska undervisningen i skolan kompletteras med minst 15 veckor arbets-platsförlagt lärande, APL.

Då får du tillfälle att träna på allt du har lärt dig och se hur det går till i arbetslivet.

Transport

På inriktningen Transport får du yrkeskunskaper och möjlighet till behörighet för olika transportfordon.

YKB (yrkeskompetensbevis), ADR (farligt gods) samt säkerhet på väg är andra behörighetskurser som ingår i utbildningen.

Du får även yrkeskunskaper och behörigheter för arbete med hjullastare och motviktstruck samt transportsystem och logistik.

Allt detta för att du ska kunna arbeta enligt de yrkeskrav som gäller i transportbranschen samt att du blir anställningsbar när du går ut skolan.

Samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet är en viktig del i utbildningen, detta sker genom minst 15v arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på företag.

Här får du möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter som du har lärt dig under utbildningen. 

Yrken

Vad kan man bli om man har läst på Fordons- och transportprogrammet?
Klicka in dig på länken nedan och ta del av ett par exempel.  

Skolverket

Vill du läsa mer om vad Fordons- och transportprogrammet är och vad skolverket säger?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 163 67
Epost: camilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Jim Berglund
Telefon: 0950 – 167 98
Epostjim.berglund@edu.lycksele.se

Kontakta oss på Fordons- och transportprogrammet