Utbildning för framtiden

Vill du plugga vidare och bo kvar där du bor? Vill du plugga vidare men vet inte vad? Läs detta dokument från Sveriges Nya Digitala Utbildningsmässa. Sker online mellan 15 – 19 Mars.

Information om utbildning v.9 & v.11

Ledningen för Utbildningscentrum har i samråd med smittskyddet fattat ett gemensamt beslut för undervisningen vecka 9 och 11. Samma beslut gäller högstadiet i Lycksele. Beslutet innebär att vi kommer att ha fortsatt fjärrundervisning båda dessa veckor. De undantag som...