Uppstart Komvux Vårterminen 2022

Du som antagits till kurser Vårterminen 2022 kallas till upprop med information om studier och studiemedel från CSN samt vårt digitala system på måndag 10/1 klockan 13.00 via Teams Länk till uppstartsmöte (obligatoriskt för samtliga antagna elever folkbokförda i...

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar mellan 16-19 år som är folkbokförda inom Lycksele kommun.  KAA regleras i 29 kap. 9 § skollagen och innebär i korthet att kommunen har skyldighet att kontakta dig som är under 20 år, har gått ut grundskolan...
Studierum för elever

Studierum för elever

Vill du ha möjligheten att sitta i en lugn miljö och studera? Klicka på ’Läs mer’ för att se vilka tider som Anders och Eva finns finns tillgängliga i studierummet.