Min fösta dag på skolan. Var ska jag gå?

Alla som börjar årskurs 1 samlas i aulan för upprop. Ansvarig mentor kommer att ta med sina elever från aulan och gå med dem till det klassrum de ska vara i programvis. Har du som elev frågor kan du kontakta receptionen (fram till kl. 12:00) som finns vid huvudentrén....

Välkomna till Öppet hus

Program   15.00 Samling i sporthallen (skyltar vid entrén visar vägen)  Rektorerna hälsar välkommen  Musikunderhållning  Presentation av skolans rektorer, elevvårdspersonal och mentorer i åk 1  15.30-ca 16.30 Träff med mentorerna...

Utskick till förstahandssökande

Vi har skickat ut ett välkomstbrev med information till de elever som gjort sitt förstahandsval till Tannbergsskolan. Vi vill förtydliga att detta inte är ett antagningsbesked utan en information till dig som sökt till oss i förstahand. Det slutgiltiga...