Nu är Skola24 i gång och från och med nu ska frånvaroanmälan endast göras via Skola24. Det går inte att ringa och meddela frånvaro, endast samtal för matlåda vid inackordering tas emot.

Alla som har lämnat in ansökan har fått åtkomst till programmet. Har du ansökt om åtkomst som ny vårdnadshavare ska du ha fått en aktiveringskod via mejl för att skapa en inloggning. Om du har haft en användare sen tidigare så använder du samma inloggningsuppgifter.

Har du inte ansökt om åtkomst än så gör du det här https://sjalvservice.lycksele.se/franvarosystem-skola24

Gäller frånvaron ansökan om ledighet görs det via Blanketter | Tannbergsskolan

Har du problem med inloggningen, kontakta oss via mejl tannbergsskolan@edu.lycksele.se