Välkommen till Studieverkstan

Vad är Studieverkstan?

Studieverkstan är en verksamhet för elever som behöver särskilt stöd. Det kan vara olika diagnoser, som:

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ( NPF ), såsom ADHD, Aspbergers syndrom, Autism m.fl
  • Språkstörningar, till exempel Dyslexi

Utöver detta kan Studieverkstan även vara till för de elever som behöver en lugnare miljö för sina studier.

Allmän information

  • Vi har tillgång till en liten lokal där elever kan äta i en lugnare miljö samt tillgång till ett rastrum där de kan ta rast i lugn och ro
  • Eleverna får en egen avskärmad arbetsplats med egen förvaring
  • Samtliga elever har ett individuellt upplägg och vid behov arbetar vi för att erbjuda motivationshöjande verksamhet
  • Här på Tannbergsskolan finns det även ett inarbetat elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare som finns nära till hands
  • Utöver de lärare som jobbar heltid på Studieverkstan har vi även tillgång till lärare i andra ämnen, som finns till hjälp vid specifika ämnen

Vi har elever som:

  • Läser ett nationellt program
  • Yrkeselever ( de som inte har full behörighet men läser mot ett program )
  • Har ett individuellt studieupplägg och läser IMIND ( Introduktionsprogram: Individuellt alternativ )

Vid behov ges även eleven möjlighet till praktik för att komplettera och motivera studierna.

Camilla Persson

Camilla Persson

Rektor

Telefon: 0950 – 163 67
E-post:
camilla.persson@edu.lycksele.se

Elinor Engman

Elinor Engman

Lärare i Engelska

Telefon: 0950 – 169 38
E-post:
elinor.engman@edu.lycksele.se

Joakim Tegblom

Joakim Tegblom

Lärare i Matematik

Telefon: 0950 – 163 74
E-post: 
joakim.tegblom@edu.lycksele.se

Karin Nygren

Karin Nygren

Speciallärare i svenska, Lärare i svenska, Svenska som andraspråk och Engelska

Telefon: 0950 – 163 69
E-post:
karin.nygren@edu.lycksele.se

Christina Forsvall

Christina Forsvall

Elevassistent

Telefon: 072 – 554 66 48
E-post:
christina.forsvall@edu.lycksele.se