Välkommen till oss på Studiegården

Studiegården

Välkomna till oss!

Särskilt stöd i Studiegården

För elever som är i behov av särskilt stöd kan vi erbjuda bokade tider med speciallärare och specialpedagoger.  Vi erbjuder en lugn studiemiljö där eleven kan få hjälp under pågående kurs med planering av studierna och stöd i arbetet med olika kurser. Om du känner att du är i behov av särskilt stöd ska du först kontakta din klassföreståndare.

Stina Årebrand

Stina Årebrand

Specialpedagog / Lärare i Samhällskunskap och Historia

Telefon: 0950 – 162 35
E-post:
stina.arebrand@edu.lycksele.se

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Speciallärare / Lärare i Engelska och Franska

Telefon: 0950 – 163 66
E-post:
maria.danielsson@edu.lycksele.se

Johanna Lindgren

Johanna Lindgren

Specialpedagog / Lärare i Kemi och Matematik

Telefon: 0950 – 163 47
E-post:
johanna.lindgren@edu.lycksele.se

Sara Holmqvist Åsdell

Sara Holmqvist Åsdell

Lärare i Matematik och Fysik

Telefon: 0950 – 168 42
E-post:
sara.holmqvist-asdell@edu.lycksele.se

Luba Johansson

Luba Johansson

Lärare i Matematik och NO-ämnen

Telefon: 0950 – 163 80
E-post:
luba.johansson@edu.lycksele.se

Annika Lennartsson

Annika Lennartsson

Lärare i Engelska, Svenska och SO-ämnen

Telefon: 0950 – 163 64
E-post:
annika.lennartsson@edu.lycksele.se