Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Kontaktpersoner i Lycksele kommun

Elevens studieresultat och totala frånvaro;
Åtgärdsprogram;
Elevens frånvaro;
Elevens byte av studieväg/ och eller skola;
Studieavbrott eller studieuppehåll;
Information inför skolstart

Namn: Susanna Waleij
Titel: Handläggare
Telefon: 0950 – 168 05
E-post: susanna.waleij@edu.lycksele.se

Interkommunal ersättning ( IKE )

Namn: Anders Johansson
Titel: Ekonom
Telefon: 0950 – 166 10
E-post: anders.johansson1@lycksele.se