Studie- och yrkesvägledare

Tannbergsskolan

Sara Arvidsson

Studie- och yrkesvägledare
Ansvar:
– Introduktionsprogram ( språk )

– Yrkesvux
Second Chance School

Telefon: 0950 – 168 86
E-post: 
sara.arvidsson@edu.lycksele.se

Jim Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Fordons– och transport 
– Industri
teknik 
Naturvetenskap
Teknik
– Specialidrott ( Fotboll, Ishockey, Skidor )
– Lärcentrum ( Högskola / Yrkeshögskola )

Telefon: 0950 – 167 98
E-post: 
jim.berglund@edu.lycksele.se

Göran Boman

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Ekonomi
Estet
– Samhälls
– SFI

Telefon: 
0950 – 168 07
E-post: 
goran.boman@edu.lycksele.se

Charlotte Jansson

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Komvux
– Second Chance School

Telefon: 
0950 – 167 76
E-post: 
charlotte.jansson@edu.lycksele.se

Studie- och yrkesvägledning: Verksamhetsplan

Ladda ned i PDF-format