Studie- och yrkesvägledare

Tannbergsskolan

Sara Arvidsson

Studie- och yrkesvägledare
Ansvar:
– Introduktionsprogram ( språk )

– Yrkesvux
Second Chance School

Telefon: 0950 – 168 86
E-post: 
sara.arvidsson@edu.lycksele.se

Jim Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Fordons– och transport 
– Industri
teknik 
Naturvetenskap
Teknik
– Specialidrott ( Fotboll, Ishockey, Skidor )
– Lärcentrum ( Högskola / Yrkeshögskola )
– VVS- och fastighet: Lärling

Telefon: 0950 – 167 98
E-post: 
jim.berglund@edu.lycksele.se

Monica Alenius

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Estetiska
– Ekonomi
– Samhällsvetenskap
– SFI
– Komvux

Telefon: 0950 – 167 76
E-post: 
monica.alenius@edu.lycksele.se

Studie- och yrkesvägledning: Verksamhetsplan

Ladda ned i PDF-format