Skolledare

Tannbergsskolan

Verksamhetschef

Mikael Rombe

Verksamhetschef

Ansvar
– Övergripande ansvar
– Verksamhet
– Ekonomi

Telefon: 0950 – 168 93
E-post: mikael.rombe@edu.lycksele.se

Rektorer

David Öjbrandt

Skolenhet 1

Ansvar
– Fordons- och Transport
– Naturvetenskapliga
– Teknik

Telefon: 0950 – 168 09
E-post: david.ojbrandt@edu.lycksele.se

Frida Lindberg

Skolenhet 2

Ansvar
– Bygg- och Anläggning
– El- och Energi
– Naturbruks
– VVS- och fastighet: Lärling
– Vård- och Omsorg

Telefon: 0950 – 168 16
E-post: frida.lindberg@edu.lycksele.se

Monica Norén

Skolenhet 3

Ansvar
– Barn- och Fritid
– Handels- och Administration
– Restaurang- och Livsmedel
– Gymnasiesärskolan
– Studiegården
– Studieverkstan
– Lärvux
– LSS-Fritids

Telefon: 0950 – 168 12
E-post: monica.noren@edu.lycksele.se

Eva Lundström

Skolenhet 4

Ansvar
– Ekonomi
– Estet
– Samhälls

Telefon: 0950 – 168 96
E-post: eva.lundstrom@edu.lycksele.se

 

Johan Danielsson

Skolenhet 5

Ansvar
– Komvux
– Lärcentrum

Telefon: 0950 – 167 94
E-post: johan.danielsson@edu.lycksele.se

Camilla Persson

Vikarierande rektor

Ansvar
– Introduktionsprogram Språk
– Introduktionsprogram Preparand
– Yrkesvux

Telefon: 0950 – 163 67
E-post: camilla.persson@edu.lycksele.se

Mikael Rönnberg

Delegerat ansvar
Ansvar
– Industritekniska

Telefon: 0950 – 169 07
E-post: mikael.ronnberg@edu.lycksele.se

 

Kjell Ödling

Delegerat ansvar
Ansvar
– Arbetsledare Fordons- och Transport

Telefon: 0950 – 169 69
E-post: kjell.odling@edu.lycksele.se

Cathrine Engman

Delegerat ansvar
Ansvar
– Idrottsgymnasieverksamhet

Telefon: 070 – 669 90 28
E-post: cathrine.engman@edu.lycksele.se