Elevhälsa

Skolsköterskor & Kuratorer

Carin Jonsson

Skolsköterska

Ansvar
– Bygg och anläggning
– El och energi
– Ekonomi
– Gymnasiesär
– Naturbruk
– Samhällsvetenskap
– Språkintro
– Vård och omsorg

Telefon: 0950 – 167 93
E-post: carin.jonsson@edu.lycksele.se

Eva Renberg

Skolsköterska

Ansvar
– Barn och fritid
– Estetiska
– Fordon och transport
– Handel och administration
– Industritekniska
– Naturvetenskap
– Restaurang och livsmedel
– Teknik

Telefon: 0950 – 163 93
E-post: eva.renberg@edu.lycksele.se

Sofia Edler

Kurator
Ansvar
– Teknik
– Barn- och fritid
– Handel- och administration
– Restaurang- och livsmedel
– Kommunal aktivitetsansvarig (KAA)

Telefon: 0950 – 168 13 eller 072 – 241 56 89
E-post: sofia.edler@edu.lycksele.se

Lena Holmström Francki

Kurator

Ansvar
– Bygg- och anläggning
– El- och energi
– Naturbruk
– Vård- och omsorg
– Ekonomi
– Estetiska
– Samhällsvetenskapliga

Telefon: 0950 – 167 92 eller 072 – 241 72 33
E-post: lena.holmstrom.francki@edu.lycksele.se

Johan Vestman

Kurator

Ansvar
– Språkintroduktion
– Fordons- och transport
– Industri
– Naturvetenskapliga

Telefon: 0950 – 169 78 eller 072 – 241 29 95
E-post: johan.vestman@edu.lycksele.se