I år är det skolval och Tannbergsskolan har bjudit in politiska partier till debatt i syfte att stärka elevernas medvetenhet om de politiska partierna och deras ståndpunkt i dagsaktuella frågor. Deltagande partier som har fått en inbjudan via mail och kommer till Tannbergsskolan sporthall 5 september kl. 10:00 – 12:00 för att delta i debatten.