Mellan veckorna 11 – 13 vårterminen 2023 välkomnas elever och vårdnadshavare till utvecklingssamtal, med undantag för elever i årskurs 3 som studerar på följande program: RL, BA, EE, IN och VO som har utvecklingssamtal veckorna 15 – 16. 

Samtalet kommer att ske på dagtid så långt det är möjligt. Har föräldrar frågor eller önskemål tas kontakt med respektive mentor för aktuell elev.