Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Den kommer att genomföras onsdag 10 juni för våra klasser i åk 3, men på olika tider under dagen. För åk 1 och 2 blir det en digital avslutning tillsammans med mentorer.

Programmet för åk 3 är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum där man har möjlighet att träffa varandra. Under den stunden kommer vi att servera en sallad med dryck samt se en avslutningsfilm som spelats in i förväg. Stipendieutdelningen kommer att ske i klassrummet av mentor, och stipendieutdelarna finns med på filmen med ett kort tal.

Eftersom det inte är tillåtet med större folksamlingar än 50 personer så har det tagits ett gemensamt beslut i Västerbotten att inga anhöriga är med vid studenternas utspring. Den sedvanliga flakåkningen har myndigheterna detta år beslutat att det inte är tillåtet.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och planerar att ta emot era ung-domar hemma istället för på skolans område. Trots dessa inskränkningar i studentfirandet så planerar vi för att det ska bli en fin dag för våra studenter.

Vi vädjar även till er att prata med ungdomarna så att det inte blir stora samlingar under dagen och kvällen.