Tannbergsskolans idrottsgymnasium har haft besök av Hampus Hedberg och Lina Larsson från Umeå Universitet. Elever och lärare från skid, hockey, fotboll och konståkning har fyllt i en enkät kring deras upplevelse kring situationer i sin idrott. Samt fått ta del av en föreläsning som bl a handlat om hur man bemöter sig själv och andra i prestationssituationer.
Vi tackar Lina och Hampus och ser fram mot att ta del av resultatet när deras studie är klar.