Skola 24

Skola 24

Nu är Skola24 i gång och från och med nu ska frånvaroanmälan endast göras via Skola24. Det går inte att ringa och meddela frånvaro, endast samtal för matlåda vid inackordering tas emot. Alla som har lämnat in ansökan har fått åtkomst till programmet. Har du ansökt om...