Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring VVS-montör?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 163 67
Epost: camilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#VVS-montör

Vill du bli VVS-montör?

Utbildningens syfte

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för arbete som VVS-montör.

Upplägg

Utbildningen är förlagd till stor del ute på företag. Det förekommer också utbildningsveckor i Umeå. Teoretiska delar studerar du hemma via Google Apps för Education.
Utbildningen anordnas av Astar. 
Utbildningen är på heltid under ca 62 veckor

Utbildningsplan

Systemuppbyggnad 100p

Värmelära 100p

Verktygs och materialhantering 100p

Verktygs och materialhantering 100p

Praktisk ellära 100p

Entreprenadsteknik 100p

Sanitetsteknik 100p

Värmeteknik 1, 100p

Injusteringsteknik 100p

Sanitetsteknik 2, 100p

VVS-teknik, 200p

Värmeteknik 2, 100p

VVS svets och lödning rör 100p

VVS gassvetsning rör 100p

Gymnasiearbete 100p

CAD 1, 50p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Du behöver ha godkänt i svenska på grundläggande nivå eller motsvarande. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

Egna kostnader

Kostnader kan uppkomma i form av kurslitteratur och klädsel/skyddsskor.

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Information om studiemedel finner du på www.csn.se

Ansökan

Ansökningshandlingar sker via Komvux och du finner dem på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 30 april.

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakta oss angående VVS-montör