Torsdag 7 mars kl. 15.00-16.00 och Torsdag 14 mars kl. 15.00-16.00

Uppkoppling på Lärcentrum
Lokal: Äpplet

Studievägledare vid Umeå universitet bjuder in till ett webbmöte då de bland annat
berättar om olika utbildningar, olika sätt att studera och olika typer av stöd du kan få
som student.
• Vilka utbildningar finns vid Umeå universitet?
• Vad finns att läsa på distans?
• Hur fungerar det att vara distansstudent?