Du som är antagen elev på Komvux kallas till registrering och information om studier och studiemedel från CSN måndag 20/8 klockan 13.00 i aulan,Tannbergsskolan.

Observera att denna registrering är obligatorisk! Därefter klockan 14-15 erbjuds information om vårt digitala system Samarbeta, samt visning av lokaler. Observera att denna träff bara gäller dig som bor i Lycksele kommun.

Elever på Bergarbetarutbildningen börjar 27/8 klockan 10.00 i Teknikhuset, Tannbergsskolan. Detta gäller oavsett hemkommun.