Klicka här för att ansluta till uppstartsinformationsmötet om studier på komvux period två 1/11 kl 13.00