Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Undersköterskeutbildningen?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon0950 – 163 67
Epostcamilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Undersköterskeutbildning

Vill du bli Undersköterska?

Undersköterskeutbildning – 1500p vid Komvux i Lycksele

Komvux i Lycksele erbjuder en undersköterskeutbildning med start hösten 2020. Utbildningen är förlagd under 1 1/2 år med en till två obligatoriska lärarledda dag/ar på skolan varje vecka. Övrig tid sker studierna på distans. Detta innebär att du förväntas studera även på tider då du inte har lärarledda lektioner.

 

Kursupplägg

Kursuppläggen varierar något men samtliga kurser utgår från lärplattformen Samarbeta där lärarna lägger upp kursens innehåll och arbetsuppgifter. De utförda uppgifterna skickas även in via lärplattformen. Tillgång till egen dator krävs därför av samtliga elever.

Varje termin läser du 3-4 kurser parallellt vilket leder till minst 400 studiepoäng per termin. Under termin 1, 2 och 3 ingår det arbetsplatsförlagt arbete (APL) under 2 veckor per termin. Samtliga elever ska utföra en APL-period inom äldreomsorg, handikappomsorg samt inom sjukvård. Möjlighet till validering finns om man uppfyller gällande krav för det.

 

Vård- och Omsorgscollege

Skolan är ansluten till VOC (Vård- och Omsorgscollege). VOC är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb.

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel och samtliga elever har möjlighet att erhålla ett diplom vid avslutad utbildning.

 

Utbildningsperiod

Utbildningen påbörjas HT-20 och avslutas VT-21.

 

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens eller motsvarande.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

 

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Undersköterskeutbildningen?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon0950 – 163 67
Epostcamilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

Kontakta oss angående undersköterskeutbildningen