Hej! Vi tycker att det är glädjande att du sökt och antagits till vår utbildning och vi hälsar dig varmt välkommen! Utbildningen kommer att bestå av 4 fasta utbildningsdagar enligt separat planering. Du deltar första dagen vid en introduktion på Tannbergsskolan och den övriga delen av utbildningen består av digitalt arbete och digitala träffar.

Läs hela inbjudan här.