Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Svetsutbildningen?

#Svetsutbildning

Vill du bli Svetsare?

Svetsutbildning, 80 veckor vid Komvux Lycksele

Målet med utbildningen är att under 80 veckor ge kompetens för arbete som svetsare.

Utbildningen omfattar 1600 gymnasiepoäng och genomförs vid Tannbergsskolan och dess industritekniska utbildning lärarledda lektioner och handledning.

 

Studietider

Utbildningen pågår i 80 veckor och påbörjas HT-18 och avslutas VT-20.

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens eller motsvarande.

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

 

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Svetsutbildningen?

Kontakta oss angående svetsutbildningen