Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se

#Stipendie och reseersättning

Sök stipendie och reseersättning för ditt examensarbete

Information om stipendie och reseersättning

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.

Stipendiet är 10 000kr och reseersättningen maximalt 3000kr.

Examensarbetet ska ha genomförts i ett företag i kommunen eller ha genomförts inom kommunens verksamheter med fokus på något utvecklingsområde. Stipendiet utdelas årsvis i december utifrån beslut av kommunens stipendieråd.

De sju utvecklingsområdena är för närvarande:

  • Utveckling av infrastruktur och service
  • Effektiv miljödriven affärs- och tjänsteutveckling
  • Turism
  • Kreativa utvecklingsmiljöer
  • Positivare näringslivsklimat
  • Föreningslivet
  • Kommunens kärnverksamheter

Exempel på examensarbeten som det tidigare utdelats stipendier för är:

”Accuracy of Digitally Produced Stabilization Splints” examensarbete inom tandläkarutbildning gällande tandstabilisering kopplat mot ett företag i kommunen

”Heltid som norm” examensarbete kopplat mot Lycksele kommun

”vad fick du på provet” – En kombinerad studie om flickor och pojkars självbedömning av sina kunskaper i samhällskunskapsämnet”

”Äldre personers erfarenhet av ensamhet”, ”Patienters erfarenhet av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom” – examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet

”Frustration och stress i gymnasiesärskolan – hur personal kan arbeta proaktivt för att undvika utmanande beteenden i skolan” – examensarbete kopplat till speciallärarutbildning

Här finner du ansökningsblanketten för detta.

Ansökan skickas ifylld till Johan Danielsson Lärcentrum Tannbergsvägen 9 92181 Lycksele senast 2020-12-15, märk ”stipendieansökan”.

Sista dag för att söka stipendium för examensarbeten utförda under 2021 är 21-11-30.

 

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se

Frågor kring stipendie eller reseersättning