Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se

#Stipendie och reseersättning

Sök stipendie och reseersättning för ditt examensarbete

Information om stipendie och reseersättning

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.
Stipendiet är 10 000kr och reseersättningen maximalt 3000kr.
Examensarbetet ska ha fokus på något utvecklingsområde i kommunens egen verksamhet eller i ett företag i kommunen och vara slutfört under 2020 på minst C-nivå
De sju utvecklingsområdena är för närvarande:
• Utveckling av infrastruktur och service
• Effektiv miljödriven affärs- och tjänsteutveckling
• Turism
• Kreativa utvecklingsmiljöer
• Positivare näringslivsklimat
• Föreningslivet
• Kommunens kärnverksamheter

Här finner du ansökningsblanketten för detta.
Ansökan skickas ifylld till Johan Danielsson Lärcentrum Tannbergsvägen 9 92181 Lycksele senast 2020-12-15, märk ”stipendieansökan”.

 

Kontakt

Rektor: Johan Danielsson
Telefon: 0950 – 167 94
Epost: johan.danielsson@edu.lycksele.se

Frågor kring stipendie eller reseersättning