Denna höst erbjuder vi en kostnadsfri, grundläggande utbildning i CNC och datorstyrd produktion.
Detta ingår som en pilotkurs i projektet Smart Industri RegioVux där vuxenutbildningen i Västerbotten tar ett gemensamt tag för att utveckla och
tillgängliggöra industriutbildning.

Läs hela inbjudan här