Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete.
Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.

Mer information om detta finner du här.