Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, ger deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt.
Mer info om detta finner du här.
Anmälan till utbildningen gör du här.