Den 27/9 finns det ett extra tillfälle för prövning och nationella prov via Hermods.