Hej!

Här kan ni ta del av den powerpoint som vi gick igenom under introduktionsmötet angående Microsoft 365 & lärplattformen Haldor.