Hej och välkomna!
Här kan du läsa och ta del av uppstartsinformation gällande Komvux med start Höstterminen 2020.

Se detta dokument.