Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete.
Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet.
Stipendiet är 10 000kr och reseersättningen maximalt 3000kr.

Läs mer om stipendiet här.