Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Elektrikerutbildningen?

#Elektrikerutbildning

Vill du bli Elektriker?

Elektrikerutbildning, 3 år integrerat med gymnasieelever

Målet med utbildningen är att under tre års tid studera för att få kompetens för att sedan kunna arbeta som elektriker

Utbildningen omfattar 2500 gymnasiepoäng och genomförs vid Tannbergsskolans El- och Energiprogram med lärarledda lektioner och handledning. Eventuellt kan validering av vissa kunskaper göras.

Studietider

Utbildningen pågår i 80 veckor och påbörjas HT-19 och avslutas VT-22. 

Krav

Grundskolekompetens eller motsvarande.

Antagna elever behöver förutom köp av kursslitteratur införskaffa arbetskläder samt verktyg enligt instruktion från lärarna vid utbildningsstart.

För lärlingsanställning behövs betyg i sve/sva 1, ma 1 samt eng 5 eller motsvarande.

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Elektrikerutbildningen?

Kontakta oss angående elektrikerutbildningen