Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Butiksäljare?

#Butiksäljare

Vill du bli butiksäljare?

Utbildning till Butiksäljare, 3 år integrerat med gymnasieelever

Målet med utbildningen är att under 3 år ge kompetens för arbete inom handeln som butiksäljare.

Utbildningen omfattar 1600 gymnasiepoäng och genomförs vid Tannbergsskolan med lärarledda lektioner, handledning och viss del arbetsplatsförlagd utbildning.

 

Studietider

Utbildningen pågår i 80 veckor och påbörjas HT-19 och avslutas VT-22. 

Förkunskapskrav

Grundskolekompetens eller motsvarande.

Ansökan

Ansökningshandlingar finner du på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 15 maj.

Utbildningen är studiemedelsberättigande via CSN

 

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Butiksäljare?

Kontakta oss angående butiksäljarutbildningen