Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakt

Rektor: Camilla Persson
Telefon: 0950 – 163 67
Epost: camilla.persson@edu.lycksele.se


SYV: Monica Alenius
Telefon: 0950 – 167 76
Epost: monica.alenius@edu.lycksele.se

#Barnskötare

Vill du bli barnskötare?

Utbildningens syfte

Utbildningen leder till kunskaper för att arbeta som barnskötare  inom pedagogisk verksamhet

Upplägg

Utbildningen är på halvdistans. Under en dag i veckan sker lärarledd undervisning på Lärcentrum. Övrig tid sker studierna på distans. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som sker ute i verksamhet.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen bygger på skolverkets yrkespaket med inriktning barnskötare.

Ht-20

Kommunikation 100p

Lärande utveckling 100p

Hälsopedagogik 100p

Pedagogiskt ledarskap 100p

Vt-21

Människors miljöer 100p

Barns lärande och växande 100p

Pedagogiskt arbete 200p

Skapande verksamhet 100p

 

Ht-22

Pedagogiska teorier 100p

Specialpedagogik 100p

Grundläggande vård 100p

Etnicitet 100p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

Egna kostnader

Du betalar själv för kurslitteratur. Du behöver också tillgång till egen dator eftersom utbildningen sker delvis på distans.

Studiefinansiering

Elever som redan arbetar inom barnomsorgen kan delta i utbildning 1 dag per vecka med bibehållen lön. Utbildningen kan finansieras med studiemedel via CSN för elever som idag inte arbetar.

Ansökan

Ansökningshandlingar sker via Komvux och du finner dem på denna sida.

Ansökan ska vara Komvux tillhanda senast 30 april.

Utbildningsplan

Vill du läsa mer om utbildningsplanen kring Barnskötare?

Kontakta oss angående barnskötarutbildningen