Du som bor i Lycksele kommun och läser en akademisk utbildning inbjuds till det Akademiska årets avslutning 2018-2019.

Fredag den 24 maj kl. 11.00 – 13.00
på Lycksele lärcentrum, Stora äpplet
Tannbergsskolan

Läs hela inbjudan här.