Studie- och yrkesvägledare

Utbildningscentrum

SYV – Gymnasiet

Sara Arvidsson

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar:
– KAA
– Estetiska
– Ekonomi
– Samhällsvetenskap
 
– Språkintroduktion och Individuellt alternativ

– Studieverkstad

Telefon: 0950 – 168 86
E-post: 
sara.arvidsson@edu.lycksele.se

Jim Berglund

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– El- och energi
– Fordons
– och transport 
– Industriteknik 
Naturvetenskap
Teknik
– Specialidrott ( Fotboll, Ishockey, Skidor )

Telefon: 0950 – 167 98
E-post: 
jim.berglund@edu.lycksele.se

SYV – Lärcentrum

Charlotte Jansson

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Utbildningsledare Lärcentrum
– SYV Lärcentrum (Högskola / Yrkeshögskola / SFI)
– Lärvux

Telefon: 
0950 – 167 62
E-post: 
charlotte.jansson@lycksele.se

Monica Alenius

Studie- och yrkesvägledare

Ansvar
– Grundläggande komvux
– Gymnasial komvux
– Yrkesvux
– Bergarbetare
– Vård- och omsorg Komvux
– Barn- och fritid Komvux
– Lärling
– Studiestartsstöd

Telefon: 072 – 519 95 50
E-post: 
monica.alenius@edu.lycksele.se

Studie- och yrkesvägledning: Verksamhetsplan

Ladda ned i PDF-format