Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar mellan 16-19 år som är folkbokförda inom Lycksele kommun.

KAA regleras i 29 kap. 9 § skollagen och innebär i korthet att kommunen har skyldighet att kontakta dig som är under 20 år, har gått ut grundskolan men inte går i gymnasiet och inte har en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och erbjuda dig individuellt stöd.
Vår ambition är att tillsammans med dig utforska vilka möjligheter som finns för just dig.

 

Stödinsatser KAA kan erbjuda:

  • Motivation till att påbörja eller återuppta en utbildning
  • Stöd- och kartläggningssamtal
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Hjälp att söka praktik och jobb
  • Studiebesök
  • Stöd i kontakt med myndigheter

 

Du är alltid välkommen att själv ta kontakt med oss inom KAA. Det gäller även dig som förälder/vårdnadshavare.

 

Kontakt:

KAA-ansvarig:         Emma Sjögren
Telefonnummer:     0950 – 169 78
E-postadress:          emma.sjogren@lycksele.se