Gymnasiet och gymnasiesärskolan börjar måndag den 17 augusti

 • Åk 1 börjar kl 8.30 mentor möter utanför Tannbergsskolans entré
 • Åk 2 börjar kl 9.30 samling enligt anslag på skolans dörrar
 • Åk 3 börjar kl 10.30 samling enligt anslag på skolans dörrar

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna

Inför skolstarten har vi anpassat på skolan för att förhindra smittspridning genom att;

 • Inget upprop i aulan för åk 1. Mentorerna möter eleverna utanför Tannbergsskolans entré och därefter går man till sitt klassrum för upprop och informationer.
 • Glesat ut platserna i matsalen, samt öppnat upp aulan under lunchtid så att man även kan äta där.
 • Handsprit finns uppsatt utanför matsal och på vissa andra platser.
 • Skolcaféet håller stängt mellan 11.00 och 12.30 för att minska antalet. personer som är i matsalen /caféet samtidigt.
 • Avståndsmarkeringar finns där köer kan bildas.
 • Glesat ut möblering i klassrum.
 • Affischer finns om hur man minskar smittspridning, den informationen finns även på våra digitala informationstavlor.
 • Information på alla toaletter om hur man tvättar händerna.
 • Alla mentorer kommer regelbundet att prata med sina elever om hur vi ska följa folkhälsomyndighetens riktlinjer.