Program  

15.00 Samling i sporthallen (skyltar vid entrén visar vägen) 

Rektorerna hälsar välkommen 

Musikunderhållning 

Presentation av skolans rektorer, elevvårdspersonal och mentorer i åk 1 

15.30-ca 16.30 Träff med mentorerna klassvis 

Uttåg tillsammans med mentorerna klassvis. Info i klassrum (se separat schema med salar) 

Skolans café är öppet om man vill köpa fika 

SYV- och kuratorsexpeditionerna samt Studiegården är öppna för besök under hela mötestiden.  

Skolan stänger för dagen kl 17.00.