Skolåret börjar med upprop måndagen den 23 augusti klockan 8.30 för alla årskurser. Salar anslås i entrén.

Elever i årskurs 1 och föräldrar är välkomna på vårt Öppet hus söndagen den 22 augusti kl 15.00 för att få bekanta er med mentor och skolans lokaler.
Anmälan om hur många som kommer från er familj, görs på tannbergsskolan@edu.lycksele.se