Vi har skickat ut ett välkomstbrev med information till de elever som gjort sitt förstahandsval till Tannbergsskolan. Vi vill förtydliga att detta inte är ett antagningsbesked utan en information till dig som sökt till oss i förstahand. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer i juli.