Vill du plugga vidare och bo kvar där du bor?

Vill du plugga vidare men vet inte vad?

Läs detta dokument från Sveriges Nya Digitala Utbildningsmässa. Sker online mellan 15 – 19 Mars.