Vi ska i mesta möjliga mån ha undervisning på skolan. Fjärr- eller distansundervisning kan bli aktuellt när vi har frånvaro av lärare eller hög smittspridning i klass. Det är rektor som beslutar. Vi kommer att informera berörda elever om fjärr- eller distansutbildning blir aktuellt. Vid fjärrundervisning använder vi oss av Teams och Haldor för att kommunicera och för att eleverna ska hitta planering.