Vi vill gratulera Frida Hermansson på gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg som har deltagit i Yrkes-SM för gymnasieelever inom särskolan. Frida kammade hem guldet tillsammans med några Uppsalaelever.

Grattis och bra jobbat!