Vi från Tannbergsskolan önskar ett stort grattis till Tannbergsskolans IF som vann Årets Idrottsförening i Västerbotten.

Motiveringen lyder:
Tannbergsskolans IF förkroppsligar föreningsdemokrati. TIF engagerar och utbildar ungdomar i föreningskunskap och ger medlemmarna möjlighet att själva forma föreningen och dess idrotter. Tannbergsskolans IF skapar morgondagens förtroendevalda och deras sätt att jobba med inkludering och delaktighet berikar både individen, föreningen och det omgivande samhället.

Fotograf: Patrick Trägårdh

Om priset:
Årets idrottsförening i Västerbotten är ett pris instiftat i Börje Sandgrens namn, i syfte att lyfta fram idrottsföreningar som bidrar särskilt positivt, till samhället, till idrotten eller på annat sätt.