Under 2018 kommer Skolinspektionen att besöka Tannbergsskolan för en tematisk kvalitetsgranskning. Vi granskar då gymnasieskolans demokratiuppdrag.

Läs mer om granskningen här.