Studenten blir detta år annorlunda för våra elever pga Coronapandemin. Studentdagen är den 10 juni för studenterna i åk 3.
Den kommer att genomföras på olika tider för våra klasser enligt nedan-stående.

Programmet är följande, elever och mentorer samlas i ett klassrum där man har möjlighet att träffa varandra. Under den stunden kommer vi att servera en sallad med dryck samt se en avslutningsfilm som spelats in i förväg. Stipendieutdelningen kommer att ske i klassrummet av mentor, och stipendieutdelarna finns med på filmen med ett kort tal.

Läs mer om avslutningen här.
Ta del av klassernas avslutningstider här.